Kdo je diplomat?

Na zunanjem ministrstvu so imeli konec junija zaposlenih 774 ljudi, torej diplomatov in uslužbencev, ki opravljajo spremljajoča dela. Po koncu predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije jih bo 582. Zaradi predsedovanja so ta status začasno dobili nekateri zaposleni na drugih ministrstvih.

Ministrstvo za zunanje zadeve je sicer precej specifično, pravi predsednik Sindikata slovenskih diplomatov Matjaž Kovačič, ki je vodja sektorja za mendarodne dejavnosti in človekovo varnost na MZZ z rangom veleposlanika. Sestavljata ga tako imenovani notranja in zunanja služba. Prva je nastanjena v Ljubljani, druga deluje na veleposlaništvih in konzulatih po svetu. Misije so različne velikosti, zdaj je brez dvoma najštevilčnejša v Bruslju. Sindikat ima 180 članov in po Kovačičevih podatkih je vanj včlanjena slaba polovica poklicnih diplomatov. Najpomembnejši pogoji za dodelitev tega statusa so zaposlitev na MZZ in opravljeno pripravništvo, splošni strokovni izpit za zaposlene v državni upravi, diplomatski izpit in aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov. Pri zaposlitvi na diplomatskih delovnih mestih imajo prednost diplomanti mednarodnih usmeritev s fakultete za družbene vede, pravne fakultete in z ekonomske fakultete.

Prva je nekdaj izvajala tudi pripravo na diplomatske izpite, vendar se je MZZ njenim uslugam leta 2003 odpovedalo in hotelo podpreti ustanovitev zasebne pravne in diplomatske akademije v Portorožu; vse skupaj je bilo precej sumljivo, zato je po objavi v medijih namera padla v vodo. Na suhem so ostali predvsem bodoči diplomati, saj se morajo za diplomatski izpit od takrat pripravljati sami.

Najbolj prestižna so seveda diplomatska mesta v zunanji službi, se pravi na veleposlaništvih in konzulatih, čeprav se Kovačič sprašuje, zakaj. »Včasih smo imeli plače v tuji valuti, zdaj tega ni več. Tudi plače so bile primerljivo precej višje. Če računamo, da soproge diplomatov niso zaposlene, bi lahko zakonski par v Sloveniji z dvema plačama zaslužil približno enako. Potem so tu še težave s selitvijo, šolanjem otrok in podobno«. Kakorkoli, delovna mesta v tujini so zelo priljubljena. Na veleposlaništvih imajo več vrst diplomatov. Najnižji so atašeji, nad njimi tri vrste svetnikov in pod veleposlanikom še svetniki. Na konzulatih delujejo vicekonzuli, konzuli in generalni konzuli. Število teh uradnikov je odvisno od velikosti predstavništva. Statusa diplomatov nima le administrativno in tehnično osebje veleposlaništev in konzulatov.

Sunset On Po River

Sunset On Po River (Photo credit: brtsergio)

Enhanced by Zemanta