Izdelava internetnih strani

WorldWideWeb

Image by danbri via Flickr

Izdelava internetnih strani je lahko zelo hiter ali pa zelo počasen proces, vendar pa se moramo zavedati, da bolj kot bo stran hitro narejena, manj kakovostna bo. Zato mora biti izdelava internetnih strani del marketinške strategije in če je bila ta dobro premišljena, potem bo lahko tudi izdelava internetnih strani nekoliko krajša, kot če bi morali strategijo šele zasnovati.

Enhanced by Zemanta