Sistematični stavni nasveti

: Soccer positions

: Soccer positions (Photo credit: Wikipedia)

Kdor prvič vstopa v svet stav mora najprej razumeti, da je to področje, kjer nič ni zanesljivo (oglej si tu). Vsaka športna igra se lahko konča oziroma zaključi tako ali drugače. Stavni nasveti zato ne morejo nikoli biti stoodstotno zanesljivi, saj se prihodnosti ne da napovedati z neomajno gotovostjo. Ali to torej pomeni, da so stavni nasveti nekoristni, saj tako ali tako ne morejo dati gotove slike izidov? To nikakor ne drži. Stavni nasveti upoštevajo določene informacije in znanje, na podlagi katere se lahko oblikuje verjetna napoved. Vsak mojster s tega področja ima statistiko svojih napovedi. Če ima nekdo v daljšem obdobju uspešnost napovedi več kot 50 odstotno, to pomeni, da na dolgi rok lahko ustvarja profit. Stavni nasveti tistega strokovnjaka, ki zadostijo temu kriteriju, so nedvomno vredni, da jim prisluhnete. Če je vaša uspešnost na dolgi rok manj kot 50 odstotna, so stavni nasveti za vas kot nalašč, z njimi boste nedvomno popravili svoje bodoče igre.

Enhanced by Zemanta